O nás

Jihoafricko–česká obchodní a průmyslová komora je nestátním, samostatným, neziskovým, nezávislým právnickým subjektem, který sdružuje jihoafrické, české a jiné mezinárodně působící firmy a samostatné podnikatele, za účelem podpořit všechny, kteří se zajímají o podnikání v České republice a v Jihoafrické republice. Předmětem činnosti je vytváření prostoru pro rozvoj vzájemných hospodářských a obchodních styků a propojování jednotlivých firem ze stejného oboru.

Jihoafricko–česká obchodní a průmyslová komora je financována členskými příspěvky, službami, které poskytuje a sponzorskými dary. Členskou základnu tvoří jak průmyslové podniky, tak i komerční banky a pojišťovny, poradenské a právní firmy, university, školy, ale i soukromé osoby.

Komora od počátku svého vzniku v roce 1996 spolupracuje se státními orgány a institucemi, především pak s:

Zástupci Komory a její členové se účastní v úloze expertů přípravy a jednání mezivládních komisí pro obchodně ekonomickou a vědecko – technickou spolupráci a zprostředkovávají důležité kontakty a informace mezi oběma zeměmi.

Svým členům Jihoafricko–česká obchodní a průmyslová komora pravidelně poskytuje:

Vedení komory

Čestný president komory: Ing. Josef Regner
President komory: Mgr. Vilém Růžička
Vicepresident komory: Ing. Tomáš Endris